Skip to main content

Workshop Groep Systemisch Werk

Maak kennis met deze manier van effectieve coaching tijdens een kleine groep workshop

Workshop Groep Systemisch Werk

Tijdens deze workshop ga je ervaren, je bewust worden hoeveel invloed diverse systemen onbewust hebben op jouw handelen, denken en hoe jij je leven nu inricht. Familiesystemen, werk of organisatiesystemen, de relaties tot vrienden en kennissen. Iedereen leeft en groeit op in verschillende systemen. Door bewust te worden van deze systemen, door ze te gaan onderzoeken, en te voelen, leer je hoe je door deze kennis en kunde je eigen groei kunt laten bloeien.

Een kleine verdieping in de methodiek systemisch werk.
De oorsprong van deze methode ligt bij
Bert Hellingen en Virginia Satir. Bert Hellingen ontdekte deze methodiek toen hij als zendeling in Zuid Afrika aan het werk was en daar in contact kwam met de Zoeloes, een stam die vanuit een bepaalde dynamiek. Deze stam leefde vanuit een diepe zin voor waarden, het natuurlijke gezag van de ouders en het respect van de kinderen maakte zoveel indruk. Hij werd geraakt door de groepsdynamiek, de gesprekken en de individueel menselijke ervaring. Hij ging psychoanalyse studeren en door zijn kennis en door zijn gesprekken met Milton Erickson combineerde hij zijn kennis met andere therapeutische ervaringen ontstond er een oplossingsgerichte therapie. Namelijk familiesystemen of wel systemisch werk.

Tijdens een familieopstelling brengt er een persoon een vraag in waar hij of zij helderheid over wil krijgen. De hoofdrolspelers in de vraag zijn bijna altijd familieleden of vrienden of collega’s van degene die vraag stelt. Voor deze personen worden deelnemers van de avond uitgekozen als “representant” een vertegenwoordiger. Deze persoon krijgt door de vragende deelnemer een plek in de ruimte toegewezen in een bepaalde positie ten opzichte van de andere vertegenwoordigers. Dit proces wordt mede door de therapeut begeleidt.

Om zo letterlijk naar de situatie te kijken, door de vertegenwoordigers te ondervragen wat ze voelen en wat ze opmerken over de houding, de blikken en de situatie, komen er vaak verstrikkingen en blokkades, emoties en bewegingen naar boven die herkenbaar zijn voor de vraagsteller. De therapeut begeleidt deze stukken zo dat de representanten in beweging komen waardoor een vastgezet stuk loskomt en iemand weer een stuk bevrijding geeft en bewust wordt hiervan om de volgende keer anders te kiezen.