Skip to main content

Privacyverklaring

Met deze methodes help ik je met jouw vraagstuk

Privacyverklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Bewust Praten verzorgt persoonlijke ontwikkeling trainingen. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Bewust praten, neem dan gerust contact op: BEWUST PRATEN!- A.COMMANDEURLAAN 70 – 1715 AG SPANBROEK – TEL. 06-154 94 365. IBAN NL 24 RABO 0109248686 – BIC RABONL2U – KVK 64054365 – BTW 1877 394 68 B01. BEWUST PRATEN IS EEN EENMANSZAAK en wordt gerund door Annemarie van Oostrum.

DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Bewust praten. 

Deze worden hieronder toegelicht. 

Het versturen van nieuwsbrieven: verstuurd door Bewust praten via de email. 

Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je NAW-gegevens e-mailadres worden verzameld via de button ‘CONTACT’ op de website van Bewust praten. 

Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.Analytics

De website van Bewust praten! verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Bewust praten ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. e-mail. De nieuwsbrieven worden verzonden via e-mail. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen een afgesloten database van Bewust praten!

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Bewust praten maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in de Bewust praten  database. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar bewustpraten@gmail.com

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Bewust praten email, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Bewust praten of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Bewust praten privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

JOUW RECHTEN

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Bewust praten vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Bewust praten. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Bewust praten!. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Bewust praten! opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Bewust praten! al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Bewust praten vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Bewust praten! niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat  Bewust praten! jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Plichten

Bewustpraten! verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Bewust praten! via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Bewust praten de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Bewust praten met andere partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Bewust praten behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Bewust praten dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Bewust praten te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via de volgende contactgegevens:

BEWUST PRATEN!- A.COMMANDEURLAAN 70 – 1715 AG SPANBROEK – TEL. 06-154 94 365. IBAN NL 24 RABO 0109248686 – BIC RABONL2U – KVK 64054365 – BTW 1877 394 68 B01. BEWUST PRATEN IS EEN EENMANSZAAK en wordt gerund door Annemarie van Oostrum.